Srpski Engleski

Dry Bulk Liner Bags

Za prevoz rasutog tereta ( u granulama,zrnaste ili praškaste) nudimo tzv. Dry Bulk Liners (liner bags). To su plastični fleksibilni pokrivači kojima se obloži cela unutrašnjost standardnog (najčešće 20’) kontejnera, sa odgovarajućim otvorima kod vrata kontejnera za pneumatski utovar, ili utovar konvejerom-trakastim transporterom. Istovar rasutog tereta/robe gravitaciono, rampa na istovaru, ili hidraulična šasija kontejnerske poluprikolice. Ova nova tehnologija je već masovno prihvaćena u svetu i ima značajne prednosti u odnosu na klasične metode utovara i prevoza rasutog tereta, i to:

  • zamenjuje odnosno eliminiše pakovanje u džakovima, buradima, paletizovanje, ili prevoz u rasutom stanju do luke ili do broda, odnosno značajno umanjuje troškove pakovanja i pretovara robe
  • nema direktnog delovanja na robu tokom transporta (i pretovara u lukama, na terminalima i dr.), već kako utovarena u kont, tako dolazi do mesta istovara na destinaciji
  • pogodno i za (relativno) male količine robe na dužim relacijama gde ima kombinovanog transporta,odnosno gde se koristi više vidova saobracaja od utovarnog mesta do mesta istovara robe.
  • Sukcesivnom otpremom / dopremom, sedmodnevnim servisom kontejnerskih brodova ostvaruju se uštede u troškovima skladištenja i zaliha kod primaoca i pošiljaoca robe
  • U kont se može tovariti do 22 tone robe po 20’ kontejneru
  • Brzo i lako se sva oprema instalira u kont
  • Mnogo veća frekvencija brodova, tj.svakih 7 dana brod iz iste luke, tako da se u kontinuitetu može voziti roba, minimum 1 kont, maxim više desetina kont nedeljno! A moguće i još više ako se koristi istovremeno više različitih brodara i ako su kapaciteti na utovaru robe odgovarajući...

Pogodne robe: zrnasti plodovi - žitarice (merkantilni kukuruz, pšenica, ječam...), suncokret, stočna hrana, rezanac šećerne repe, zatim praškaste materije kao šećer, brašno, skrob...


Flexi Tank kontejneri za prevoz tečnih tereta

Možemo organizovati i transport tečnih, viskoznih tereta specijalnim kontejnerima, odnosno specijalnom opremom – flexi-tank... I u ovim varijantama nudimo kombinovani kontejnerski pomorski transport (oprema instalirana u standardnim kontejnerima).

Flexi Tank je specijalna oprema napravljena od pogodnih fleksibilnih plastičnih materijala u obliku mešine postavljene i fiksirane u unutrašnjosti standardnog 20’ kontejnera, sa pripadajućim priborom (ventili) za punjenje i pražnjenje tečnosti/sadržaja flexi tanka i za fiksiranje u unutrašnjost kontejnera.

Flexi tankovi su kapaciteta od 16000 – 24000 lit.

Pogodne robe za flexi-tank kontejnere su bezopasneopasne robe kao što su : vino, voda, biljna jestiva ulja, sirupi, sokovi, voćni koncentrati, fruktoza, parafin, aditivi za ulja, mineralna i bazna ulja, glicerin, latex, deterdženti i druga (bezopasna) tečna, viskozna roba.; moguć transport i prirodne mineralne vode uz saglasnost primaoca.

Velike prednosti korišćenja ovih varijanti prevoza/pakovanja rasutih i tečnih tereta sa instaliranjem pomenute opreme u standardni 20’ kontejner su:

  • može se transportovati i manja količina robe na dužim relacijama (tj. nije potrebno angažovanje celog broda ili dela broda)
  • nema pretovara i delovanja na robu u lukama utovara i istovara (‘servis od vrata do vrata’)
  • eliminiše se potreba za pakovanjem robe u bocama, buradima ili klasičnim cisternama, odnosno vrećama i džakovima


Zajednička karakteristika ovih sistema pakovanja tečnih tereta u Flexi-tank kontejnere, i praškastih, zrnastih ili granula u Dry Liner bags, je da njihovim instaliranjem u unutrašnjost kontejnera i razdvajanjem robe od patosa i zidova kontejnera, ta posebna oprema pretvara standardni ISO kontejner u specijalnu transportno-manipulativnu jedinicu za specijalne terete i koristi sve prednosti standardnog kontejnera, kao što su relativno niske vozarine i niski pretovarni troškovi/manipulacije kontejnera, mogućnost kombinovanog transporta kontejnera i to do krajnjeg odredišta bez direktnog delovanja na robu!

U stalnom smo kontaktu sa proizvođačima navedene opreme, koja se izrađuje po najsavremenijoj tehnologiji i strogim bezbednosnim standardima i poseduje ISO9001, FDA, Kosher i druge svetski priznate sertifikate. „Dry Bulk liners“ i „Flexi tanks“ se proizvode od odgovarajućih materijala, koji ne utiču na kvalitet, odnosno na fizičke i hemijski osobine robe koja se prevozi i namenjeni su za jednokratnu upotrebu.