Srpski Engleski

O nama

Preduzeće "Mediteran-Multimodal" d.o.o. Beograd je osnovano i počelo sa radom 1992. god. kao jedna od prvih privatnih firmi u Srbiji koja se bavi organizacijom kombinovanog kontejnerskog transporta robe u uvoznim i izvoznim poslovima vezanim za Srbiju (kao i za Republiku Srpsku - BiH).

"Mediteran-Multimodal" d.o.o. se u početku bavio organizacijom kombinovanog kontejnersko-pomorskog transporta uglavnom preko luka Solun, Pirej i Bar, a kasnije, normalzacijom političko-ekonomskih odnosa, delatnost je proširena i preko Jadranskih luka Koper, Rijeka, crnomorskih luka Constanca i Varna, a povremeno ili po potrebi preko Livorna, Genove...