Srpski Engleski

Konvencionalni - klasičan transport

Mediteran Multimodal organizuje i klasičan drumski, železnički i pomorski prevoz kako kompletnih tako i zbirnih pošiljki...

Drumski transport robe - FTL, zbirni transport i dotovari – LTL

Organizujemo drumski prevoz punih utovara/kamiona različitih kapaciteta, kao i zbirni transport manjih pošiljki kamionima iz i za destinacije u Evropi. (sa odličnim uslovima za zbirne pošiljke posebno iz zapadne Evrope - Nemačke, Holandije, Belgije, Italije...)Železnički transport robe u izvozu, uvozu i tranzitu kroz našu zemlju (u saradnji sa ovlašćenim železničkim operaterima).Pomorski transport robe - generalnih tereta preko jadranskih i drugih luka u okruženju, kao Trst, Koper, Rijeka, Bar, Varna, Solun...

Ro-Ro brodovi
Iz jadranskih luka Koper i Venecija/Porto Marghera nudimo direktan servis sa veoma kratkim vremenom transporta za Libiju višenamenskim brodovima (multipurpose ships) za paletizovanu robu, generalne terete, project cargo, kao i kontejnere. detaljnije