Srpski Engleski

Ro-Ro brodovi

Iz jadranskih luka Koper i Venecija/Porto Marghera nudimo direktan servis sa veoma kratkim vremenom transporta za Libiju višenamenskim brodovima (multipurpose ships) za paletizovanu robu, generalne terete, project cargo, kao i kontejnere.

U garaže Ro-Ro broda mogu se tovariti koleta nestandardnih dimenzija, paletizovan teret, različita vozila (samohodnim utovarom) i druga roba. Na palubu broda (on deck) može se tovariti generalni teret, razne konstrukcije (project cargo) i druga roba (čelične cevi, šipke, table..), kao i standardni kontejneri. Servis je svakih 20 dana sa vremenom putovanja od 6 do 10 dana za luke u Libiji - Bengazi, Misurata i Tripoli. Po posebnom dogovoru sa brodarom za veće pošiljke moguć je i prevoz za mediteranske luke u Turskoj, Egiptu i Alžiru. U saradnji sa našim poslovnim partnerima u Kopru, možemo ponuditi i sve uslove pretovara, skladištenja robe u luci, tranzitnih carinskih radnji, kao i sam utovar na ili u brod.