Srpski Engleski

Mediteran multimodal

U saradnji sa različitim transportnim kompanijama - vozarima u svim vidovima saobraćaja, lučkim agentima u pomorskom transportu, lučkim špediterima i ostalim učesnicima u transportnom lancu, u mogućnosti smo da pružimo jedinstvenu ponudu sa konkuretnom cenom ukupnog transporta, odnosno kompletan logistički servis u kombinovanom kontejnerskom transportu ( multimodalni, intermodalni transport) od mesta utovara robe u Srbiji do krajnjih destinacija širom sveta, i obrnuto u uvozu robe preko okolnih luka: Rijeka, Koper, Bar, Solun, Varna, Konstanca...


Kontejnerski transport

Pored kompletnih uslova za transport (punih) kontejnera – FCL servis, nudimo i organizaciju prevoza u zbirnom pomorskom kontejnerskom saobraćaju (Zbirnih kontejnerskih pošiljki) – LCL servis.

read more →

Klasičan transport

Pored kontejnerskog transporta organizujemo i klasičan drumski, železnički i pomorski prevoz kako kompletnih tako i zbirnih pošiljki...

read more →

Ro-Ro servis

Iz jadranskih luka Koper i Venecija/Porto Marghera nudimo direktan servis sa veoma kratkim vremenom transporta za Libiju višenamenskim brodovima.

read more →

Transport rasutih tereta

Dry Bulk Liner Bags, Flexi Tank kontejneri za prevoz tečnih tereta

read more →